Horisontellborrning

Horisontellborrning

Metoden används för borrning med skyddsrör av stål i fast lagrade material med sten och block. Borrning i homogent berg utförs utan skyddsrör. Vi utför hammarborrningar i dimensioner från 139mm till 400mm, i sträckor uppemot 50 meter.

Användningsområde:

Skyddsrör i stål för olika ändamål såsom kablar, gas, FV, VA-installationer m.m. Rören dimensioneras med hänsyn till jord, sträcka och trafiklast.

Geotekniska förutsättningar:

Hammarborrning klarar berg, block, sten och fast lagrad jord. Viss försiktighet måste dock iakttagas vid framdrivning genom löst lagrad lera och silt.

Utförande:

En startgrop schaktas i storlek 2m*7m. En etableringsyta längs långsidan på gropen krävs för kranbil till all materialhantering. Riggen placeras i gropen, justeras in i rätt riktning, förankras. I första rördelen finns Borrkronan/borrhammaren invändigt i röret. Luft tillsätts genom borrstängerna för att driva borrhammarens slag som arbetar sig framåt, borrstängerna roterar även kronan, samtidigt som stålrören dras med in i marken och utgör därmed väggar i det borrade hålet. Sedan foderrörets första del är nästan helt införd i jorden/berget, lossas rotationsanordningen. Borrstången och foderröret förlängs med ytterligare 3-6 meter. Borrningen återupptas och förfaringssättet upprepas. Det söndermalda berget spolas med luft och/eller vatten bakåt ut ur foderröret. Borrkronan lossas när den nått mottagningspunkten, och borrstången/hammaren dras tillbaka ut ur foderröret.

.

Horisontellborrning - Dala Borrenergi

Horisontellborrning 2018

Horistantellborrning 2018
Horisontellborrning 2018

Vi borrar horisontellt.
Vi borrar horisontellt.

Horisontellborrning 2018
Horisontellborrning 2018

Horisontellborrning hammarborrning
Horisontellborrning