Värmepump

Värmepumpsinstallation - Vi utför nyinstallationer samt utbyte av befintliga värmesystem.

Många värmekällor. Få bra alternativ.

Du har mycket att välja på och mycket att ta hänsyn till. Driftskostnaden. Livslängden. Miljön. Bekvämligheten. Bland annat. Du får med dig allt i vår översikt.
Olika sätt att värma ditt hus

Bosch värmepump för uppvärmning

Bergvärme - Naturen lagrar solvärme åt oss i luft, vatten, jord och berg.

 

Värme med riktigt låg kostnad. För miljön.

Naturen lagrar solvärme åt oss i luft, vatten, jord och berg. Som värmekälla är den gratis. Tacka naturen genom att välja en utsläppsfri värmepump – och betala gärna tillbaka lite genom att välja ”grön el”.

Mer om miljö

För att stärka vårt företag och ha stadig ben att stå på
har vi valt att ansluta oss till Bosch Värmepumpar.bos