Värmepump

Värmepumpsinstallation - Vi utför nyinstallationer samt utbyte av befintliga värmesystem.

Många värmekällor. Få bra alternativ.

Du har mycket att välja på och mycket att ta hänsyn till. Driftskostnaden. Livslängden. Miljön. Bekvämligheten. Bland annat. Du får med dig allt i vår översikt.
Olika sätt att värma ditt hus

 

Vad kostar det att installera en värmepump?

Flera faktorer styr vad kostnaden för en värmepump med installation blir. Husets storlek, vart i landet ni bor och hur många ni är i hushållet, är några av dem. Olika värmepumpar ger olika stor besparing men kräver också olika mycket arbete att installera. Klicka dig vidare nedan för att få prisuppskattning på respektive värmepumpstyp. Vill du ha en mer exakt beräkning, kontakta oss för ett kostnadsförslag.
Prisuppskattning - Vad kostar det att installera en värmepump?

Bosch värmeåump compress5 600

Bergvärme - Naturen lagrar solvärme åt oss i luft, vatten, jord och berg.

 

Värme med riktigt låg kostnad. För miljön.

Naturen lagrar solvärme åt oss i luft, vatten, jord och berg. Som värmekälla är den gratis. Tacka naturen genom att välja en utsläppsfri värmepump – och betala gärna tillbaka lite genom att välja ”grön el”.

Mer om miljö

För att stärka vårt företag och ha stadig ben att stå på
har vi valt att ansluta oss till Bosch Värmepumpar.bos