Vattenborrning - Borrad vattenbrunn är idag den modernaste och ur miljösynpunkt den säkraste vattenkällan.

En komplett vattenanläggning till din fastighet är en viktig investering, därför är det viktigt att allt fungerar i upphandling och utförande. Installationen innefattar i många fall borrarbete, VVS-arbete och el-arbete.

När du anlitar oss anlitar du bara en firma, vi gör hela jobbet från bygganmälan hos kommunen, borrhål till färdig installation. Ni har under hela tiden en kontaktperson som ni kan vända er till. Vilket innebär ytterligare trygghet för dig.

Borrad vattenbrunn är idag den modernaste och ur miljösynpunkt den säkraste vattenkällan. Brunnen borras med foderrör genom jordlagren och ner i fast berg. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd. Borrningen fortsätter ner i berget till vattenförande djup.

Medeldjup för en dricksvattenbrunn är ca 65 meter. När brunnen är färdigborrad dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Här är det viktigt att välja typgodkända material.

Vattenbrunn animering SGU
I Sverige får omkring 1,2 miljoner människor sitt dricksvatten från brunnar som inte är kopplade till kommunens vattentäkter. Det finns fler än 800 000 brunnar som ger vatten till både permanentboende och fritidsboende.
Varje år borras dessutom mellan 5 000 och 10 000 nya vattenbrunnar. I en dricksvattenbrunn kan det finnas en pump i borrhålet som pumpar upp vatten. Källa: sgu.se  - Sveriges Geologiska Undersökning

 

Vatten brunnsborrning

Brunnsborrning Borrenergi vatten
Vi har maskinerna och kunskapen!

Avloppsgrävning grund

Avloppsgrävning - vi utför avloppsgrävning och installation.

Innan grävning för avlopp är det några punkter som är viktiga att tänka igenom.

  1. Dina förutsättningar – Ta reda på dina förutsättningar och krav på avloppsanläggningen.
  2. Välja systemlösning – Koppla samman förutsättningar och krav med systemlösningar.
  3. Avloppsteknik – Lär dig mer om avloppstekniken hos de systemlösningar du fastnat för.
  4. Ansökan – Överblicka ansökningsprocessen och få till en lämplig ansökan.

Läs mer om förutsättningar, systemlösningar, avloppsteknik och ansökanAvloppsguiden.se som finansieras av kommuner och branschens företag.
Eller ring och prata med oss på Borrenergi.

 

Vi är diplomerade installatörer av BAGA-avlopp.
BAGA Diplomerad entreprenör enskilt avlopp