Vattenborrning

Vattenborrning - Borrad vattenbrunn är idag den modernaste och ur miljösynpunkt den säkraste vattenkällan.

Eget vatten smakar bäst!

En komplett vattenanläggning till din fastighet är en viktig investering, varför det är viktigt att allt fungerar i upphandling och utförande. Installationen innefattar i många fall borrarbete, VVS-arbete och el-arbete.

När du anlitar oss anlitar du bara en firma, vi gör hela jobbet från bygganmälan hos kommunen, borrhål till färdig installation. Ni har under hela tiden en kontaktperson som ni kan vända er till. Vilket innebär ytterligare trygghet för dig

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är väl inte konstigt att vi alla önskar oss ett rent och välsmakande vatten till vardags. För dem som inte får sitt vatten genom kommunens försorg finns egentligen ett enda alternativ: att anlägga en egen vattenbrunn. Borrad vattenbrunn är idag den modernaste och ur miljösynpunkt den säkraste vattenkällan. Brunnen borras med foderrör genom jordlagren och ner i fast berg. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd. Borrningen fortsätter ner i berget till vattenförande djup.

Medeldjup för en dricksvattenbrunn är ca 65 meter. När brunnen är färdigborrad dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Här är det viktigt att välja typgodkända material.

Vatten händer rent brunnsborrning

Avloppsgrävning grund

Avloppsgrävning - vi utför avloppsgrävning och installation.

 

Vi är diplomerade installatörer av BAGA-avlopp.
BAGA Diplomerad entreprenör enskilt avlopp