Värmepumpservice - Vi utför service på värmepumpsystem.

Regelbunden underhållsservice på värmepumpar säkerställer att värmepumpen jobbar effektivt och minskar risken för larm och driftstörningar.
Det är också viktigt att veta hur garanti och försäkring fungerar.

Underhållsservice

Att regelbundet göra en översyn av värmepumpen säkerställer driftsäkerheten, värmepumpen mår bättre och vi ser till att inställningarna för värme och varmvatten är optimerade efter husets behov.

Vi erbjuder underhållsservice till fast pris av våra certifierade kyl- och värmepumpstekniker.

Vill kunden ha återkommande besök utan att behöva fundera på när det ska ske kan så erbjuder vi återkommande service med intervall på 12  eller 24 månader. Då kontkatar vi kunden innan och bokar in en tid när det är dags.

Ett protokoll fylls i och skickas till kunden när servicen är gjord.

I en service ingår kontroll av:

  • Läckage och missljud av värmepumpen
  • Smutsfilter i borrhål och värmesystem
  • vätskenivå/tryck i borrhål
  • Blandningsventil för varmvatten
  • Givare i värmepump
  • Givare inomhus/utomhus
  • Kontroll av flöde och frostskyddskoncentration i borrhål
  • Flöde i husets värmesystem
  • Optimering av värme- och vatteninställningar
  • Larmlogg

Justeringar och mindre fel åtgärdas i samband med kontrollen. Upptäcker vi allvarligare fel meddelar vi kunden innan åtgärd.

 

Bosch värmeåump compress5 600

 

sex års garanti service

Garanti och försäkring

Varje tillverkare har egna villkor för garanti men generellt så finns en produktgaranti på ett visst antal år. Det kan vara de tre första åren.

Därefter infaller en trygghetsförsäkring som bygger på att du även har en aktiverad villaförsäkring (som ska täcka maskinskada). Trygghetsförsäkringen ersätter åldersavdrag och självrisk vid skada på anläggningen upp till 6 år.

Därefter kan man som kund välja att betala en försäkring årsvis till ARCTIC som ersätter åldersavdrag och självrisk i samspel med din villa/fastighetsförsäkring.

Skillnader i garantin finns om det gäller en juridisk person istället för en privatperson.

Har du frågor kring garanti så kan du kontakta oss på Dala Borrenergi AB.

 

Bosch Borrenergi klimat partner