Kärnborrning – Diamantborrning

Kärnborrning - Diamantborrning

Kärnborrning används oftast i samband med prospektering av brytningsvärda mineraler. Men även för borrarbeten där hål för ledningar genom berg och mark behövs. Kärnborrning kallas också för diamantborrning då man använder cirkelformade borrkronor besatta med diamanter.

Borrutrustningen är terränggående och självförsörjande så den kan nå långt i väglöst land.

De urborrade kärnorna kan sedan analyseras och sparas. Våra maskiner kan borra rakt ner, lutande eller uppåt och når 500 meters djup.

Kärnborrtorn används för borrning av grova kärnborrhål i kombination med hammarborrning, för bland annat spännstag. Till exempel för att förankra vindkraftverk och dammar i berg.
Kan användas på lastmaskin eller löst och lyfts på plats med kran.

Våra maskiner klarar även miljöprovtagningar.

 

Vid borrningen används en roterande, cirkelformad borrkrona besatt med diamanter. Detta är skälet till att man ibland kallar metoden för diamantborrning. Borrhålens djup varierar från 100 till 1500 meter.

/Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnborrning
.

Kärnborrning Diamantborrning Vår maskin
En av våra maskiner för kärnborrning.

Kärnborr Diamantborr
Färdig för kärnborrning.

Kärnborrning in action
Kärnborrning i full aktion i terräng.