Bergvärme

Bergvärme, även kallat geotermisk energi, är en förnybar energikälla som utnyttjar värmen som finns lagrad i jorden.

SÅ HÄR FUNGERAR DET:
Värme samlas upp: Djupt under jordytan finns det värme som kommer från solen, nedgrävda bergarter och jordens inre. För att utnyttja denna värme, borras ett hål, ofta flera hundra meter djupt, ner i marken.
Köldbärare: I detta hål placeras en slang som fylls med en köldbärarvätska. Vätskan får sedan cirkulera i slangen, där den värms upp av jordens naturliga värme.
Värmeväxlare: Den uppvärmda köldbärarvätskan pumpas upp till ytan och till en värmeväxlare. Här överförs värmen från köldbärarvätskan till en annan krets med vatten, som sedan används för att värma upp fastigheten.
Avkylning och återanvändning: Efter att ha avgett sin värme, kyls köldbärarvätskan ned och skickas tillbaka ner i slangen i marken. Processen upprepas kontinuerligt och bidrar till att värma huset.

Fördelarna med bergvärme är att det är en förnybar energikälla med låga driftskostnader och liten miljöpåverkan. Eftersom systemet använder värme från jorden istället för fossila bränslen, minskar det också utsläpp av växthusgaser.
Sammanfattningsvis fungerar bergvärme genom att utnyttja den naturliga värmen som finns lagrad i jorden. Värmen överförs till en köldbärarvätska och pumpas upp till ytan, där den används för att värma upp fastigheter.

 

Kort fakta om bergvärme

  • Bergvärme kommer inte från jordens inre som många tror,
    utan från solens värmande strålar.
  • Bergvärme är en stabil uppvärmningsform vars effekt är relativt konstant över årstiderna. Det gör kostnaderna förutsägbara.
  • Vinsten blir störst om du förbrukar mycket värme.
  • Hålen som borras är generellt mellan 59 och 220 meter djupt.
  • Ju längre norr ut man bor desto djupare måste man ofta borra.
  • Man kan ta ut mellan 10 och 30 Watt per meter borrhål.
  • Om du behöver fler hål får de inte vara närmare varandra än 20 meter.
  • Uppvärmningsformen anses vara miljövänlig.

 

 

 

 

 

 

Läs mer hos vår värmepartner:

Bosch bergvärme pumpar logga

Borrar för bergvärme
Borrar för bergvärme

 

Borrenergi har varit en fantastisk resurs i vårt bergvärmeprojekt! Från analysfas med beräkningar på besparing till finjustering av det installerade systemet har det varit en fantastisk upplevelse för oss att ha med Borrenergi att göra. Viktiga framgångsfaktorer är hur teamet under hela processen har informerat och uppdaterat alla boende i föreningen kring vilka insatser som kommer att göras och när. Att killarna jobbade mycket hårt och långa dagar är också något som vi uppskattade mycket då projektet inte blev utdraget utan snarare slutlevererat innan det överenskomna datumet. Jag och styrelsen i BRF Sjuvillorna lämnar Borrenergi mina varmaste rekommendationer.

Peder Ribbing Fastighetsansvarig BRF Sjuvillorna