Fem olika sätt att hämta energi med värmepump.

 • Inläggskategori:Blogg

Fem olika sätt att hämta energi med värmepump.

I berggrunden, marken, luften och sjövattnet finns lagrad solenergi som kan användas för uppvärmning. En värmepump utnyttjar denna outtömliga och miljövänliga värmekälla och transporterar den in i ditt hem. Beroende på var du hämtar grundvärmen används olika benämningar på värmepumpen. En markvärmepump tar energi från jordytan, en bergvärmepump från berggrunden, en sjövärmepump från vattnet och en luftvärmepump från utomhusluften.

Bergvärme

En bergvärmepump använder den solenergi som finns lagrad i berggrunden - energi som kanBergvärme illustration användas för att värma upp huset och varmvattnet. Att hämta energi från berggrunden är den vanligaste lösningen. Hål borras i berget där rör sänks ned till 100-200 meters djup.
OBS! En vanlig myt om bergvärme är att värmen inte räcker om många i grannskapet redan har borrat. Så är det inte. Jordens förmåga att lagra värme är näst intill oändlig - och den räcker åt alla.

Fördelar med bergvärmepump:

 • Det behövs ingen stor tomt.
 • Hålet i berget har en jämn temperatur hela året.
 • Liten inverkan på tomten.
 • Ger möjlighet till kyla.

Markvärme

Markvärmepumpen, som även kallas jordvärmepump, tar tillvara på den solenergi som finns lagrad iMarkvärme illustration markytan, via en slang som grävs ner på tomten. Om berggrunden ligger djupt, eller om du av andra skäl inte vill eller kan borra på din tomt, kan du välja en markvärmelösning.
Slangen grävs ner på cirka en meters djup och läggs i slingor på tomten. Energin hämtas upp ur marken på liknande sätt som med bergvärmen. Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar, värmepumpens storlek och tomtens markförhållanden.

Fördelar med markvärmepump:

 • Ingen borrning behövs.
 • Lägre installationskostnad än för bergvärme.
 • Markslingan har en jämn temperatur hela året.
 • Ger möjlighet till kyla.

Enda skillnaden mellan markvärmepump och bergvärmepump är att energin hämtas från marken istället för berggrunden.

 

Frånluft

Energi utvinns ur den uppvärmda ventilationsluften som lämnar fastigheten. Med hjälp av energin som utvinns ur frånluften kan värmepumpsanläggningen leverera både värme och varmvatten. En värmepumpsanläggning som utvinner värme ur fastighetens frånluft kan med fördel kombineras med andra värmekällor, som till exempel fjärrvärme.

 

 

Sjövärme

Med en sjövärmepump hämtar du solenergi som lagrats i sjövattnet, genom en slang som läggs påSjövärme illustration sjöns eller vattendragets botten, där den hålls på plats med hjälp av tyngder. Hur lång slinga som krävs beror på husets förutsättningar och värmepumpens storlek. Principen är i övrigt densamma som för berg- och markvärme.

Fördelar med sjövärmepump:

 • Ingen borrning krävs.
 • Liten påverkan på tomten.
 • Slingan i sjön har en jämn temperatur hela året.
 • Ger möjlighet till kyla.

 

Luftvärme

Med en luftvärmepump slipper du både borra och gräva. I stället tar du upp energi direkt frånLuftvärme illustration omgivningsluften med hjälp av en luftmodul. För att få ett komplett system som täcker hela värmebehovet, och även ger varmvatten, krävs att luftvärmepumpen är en så kallad luft/vattenvärmepump. En luft/luftvärmepump däremot kan endast ses som ett komplement till annan uppvärmning och kan ej producera varmvatten.En luftvärmepump ger inte lika hög verkningsgrad när det är ordentligt kallt utomhus.

Fördelar med luftvärmepump:

 • Ett bra alternativ för dig som inte vill eller får borra.
 • Lägre investeringskostnad.
 • Ingen påverkan på tomten.
 • Normalt ingen anmälningsplikt till kommunens  miljö- och hälsoskyddsnämnd.