Jordvärme är en väl beprövad metod för dig som har åkermark eller djupt till berg.

Har du outnyttjad åker? Eller väldigt långt till berg? Vi har stor erfarenhet av markvärmeanläggningar, våra erfarna maskinförare ser inga hinder. Vi hjälper er med frågor och funderingar och finner en lösning. Vi hjälper även till med bygganmälan till kommunen.

För att installera jordvärme (även kallad markvärme) behövs ingen borrning. Istället grävs eller plöjs slingor ned på ungefär en meters djup.
Det krävs en relativt stor yta på tomten (cirka 250-400 kvadratmeter) för att få tillräckligt med överskottsvärme från marken.

Du behöver inte vara orolig för att slingorna påverkar växtligheten

Vi gräver för jordvärme.
Vi gräver för jordvärme.